Počimo mehurčke!

Med novembrom 2020 in oktobrom 2022 štirje partnerji pod vodstvom Socialne akademije izvajajo projekt Počimo mehurčke, katerega cilj je povečati socialno vključenost družin iz Turčije in ranljivih družin iz Slovenije. Projekt je podprt s strani Norveškega finančnega mehanizma.

ZA KAJ GRE?

V Sloveniji živi nekaj deset družin iz Turčije, ki se zaradi razmer v lastno državo težko vrnejo. Živijo podobno kot druge družine, a stikov z njimi pogosto primanjkuje, pravijo. Z majhnimi koraki spoznavanja in srečevanja bi lahko bila njihova življenja veliko boljša.

V Sloveniji živi tudi nekaj sto tisoč drugih družin. Vsak s svojimi krizami, težavami, preobremenitvami, pa tudi z radostmi in uspehi. Med seboj se zelo razlikujejo, morda nič manj kot v odnosu do turškega ljudstva.

Medsebojnih stikov pa skoraj ni. Zakaj? Obe skupini se zavedata, da jima manjka srečanj ter da v svetu hitenja sploh ne gradimo več skupnosti in postajamo vse bolj odtujeni. Nihče ni zares zadovoljen s tem, kam gre družba, država – in kako se razvijamo.

Živimo v demokratični družbi. Ne smemo prepustiti gradnje boljšega sveta peščici politikov. V demokratični družbi je vsakdo soodgovoren za oblikovanje družbe, v kateri živi.

Prvi korak je počiti mehurčke, v katere nas vlečejo življenjski vzorci, se povezati s podobnimi in drugačnimi, slišati njihove zgodbe, se vživeti vanje in skupaj, drug ob drugem, graditi nekaj boljšega.

Tako družine turških migrantov kot slovenske družine z nižjimi dohodki imajo skupen izziv: počutijo se izključene. V družbo se ne vključujejo toliko, kot bi se lahko!

IZZIV

REŠITEV

V okviru projekta bomo pripravili dva družinska tabora, ki se ju bodo enakovredno udeležile slovenske in turške družine. Skozi zgodbe, pogovore in skupne aktivnosti bodo tako starši kot otroci spoznavali pomembne družbene teme: kaj pravzaprav je demokracija, kaj je svoboda, vključenost, družbena angažiranost. Učenje ne bo teoretično – ti pojmi bodo dobili svoj pomen.

Za to bosta obe skupini vključeni v pripravo taborov. Prej bomo oblikovali tudi diskusijo, v kateri bomo te pristope testirali. Oblikovali bomo tudi 6 e-učnih lekcij in izobraževalni modul za ostale, ki jih takšno “pokanje mehurčkov” zanima.

Projekt bo prinesel več stikov med omenjenima skupinama družin. Na ta način bodo drug drugega opolnomočili za večjo vključenost v družbo. Bolj samozavestni bodo zagovarjali svoja stališča in skupno dobro.

Pristope, razvite v pripravljalni skupini, bodo uporabljale tudi druge organizacije, župnije, neformalne skupine in družine, ki ne bodo neposredno vključene v projekt.

PRIČAKOVANI REZULTATI

Trajanje projekta

24 mesecev (nov 2020 – okt 2022)

Vrednost projekta

60,000.00 €

Projekt financira
Norwegian Financial Mechanism.

LOGO MKD
Socialna Akademija