ACF Logo

Brez Ovir do Enakosti

Projekt BODE

Brez Ovir Do Enakosti (BODE) je plod našega predhodnega sodelovanja v zadnjih 2 letih s humanitarnim društvom ADRA Slovenia. V tem projektu se osredotočamo na zagovorništvo pravic migrantov in beguncev v Sloveniji.

Projekt se je začel 1. marca in bo trajal do 30. novembra.

Najpomembnejši 3 cilji projekta so:

  1. Povečati sposobnost zagovorništva (samozagovorništva) posameznikov iz migrantske in begunske skupnosti.
  2. Pridobiti dostop do pravic, ki vplivajo na njihovo kakovost življenja.
  3. Izboljšati jezikovne spretnosti migrantov in beguncev v smislu zagovorništva.

Kateri so glavni izzivi migrantov in beguncev v Sloveniji?

  1. DISKRIMINACIJA: Največji problem v družbi je, da migranti in begunci doživljajo neenako obravnavo, družbeno nepravičnost, stigmatizacijo in diskriminacijo. Proti njej se želijo boriti sami.
  2. Pomanjkanje kompetenc: Izvajanju teh pobud manjka kompetenca v strateško usmerjenih zagovorniških dejavnostih in kampanjah.
  3. Pomanjkanje jezikovnih veščin: Ranljivi skupini primanjkuje jezikovnih veščin, poznavanja strokovne terminologije, medijskih orodij in pravilnega izražanja na področju zagovorništva.
  4. Poznavanje pravic migrantov: Migrantom primanjkuje dostopnih in razumljivih informacij na tem področju, ki bi jim pomagale braniti in uveljavljati svoje pravice ter doseči več socialne pravičnosti.

GLAVNI IZZIVI

ADRA Logotip
LOGO MKD