JAVNA POBUDA ZA UČENJE SLOVENSKEGA JEZIKA

1. julija smo v Hiši Evrope v Ljubljani skupaj z našimi lokalnimi partnerji ADRA Slovenija in Kulturnim društvom Gmajna predstavili naš projekt BODE+!

Projekt BODE+ se je začel leta 2023 in si prizadeva za podporo demokratičnemu zagovorništvu pravic in integracije v Sloveniji.

Za boljše učenje slovenščine in lažjo integracijo odraslih priseljencev smo po večletnem terenskem delu, osebnih intervjujih in fokusnih skupinah z osebami z izkušnjami migracij ter s prispevki slovenskih strokovnjakov pripravili 12 predlogov, ki smo jih predstavili pristojnim organom.

Ti predlogi ciljajo na izboljšanje tečajev slovenščine.

Na kanalu Nova24TV smo razpravljali o ciljih našega projekta, naših pogledih na Slovenijo in Slovence ter o tem, kaj lahko storimo za bolj vključujočo, solidarnostno in mirno družbo.

Naši intervjuji so bili objavljeni tudi v Dnevniku in Delu.

»Izražena stališča in mnenja so zgolj stališča in mnenja avtorja(-ev) in ni nujno, da odražajo stališča in mnenja Evropske unije ali Evropske izvajalske agencije za izobraževanje in kulturo (EACEA). Zanje ne moreta biti odgovorna niti Evropska unija niti EACEA.”