Human Rights Forum

ASYLUM AND MIGRATION POLICY IN SLOVENIA

Dr. Neža Kogovšek Šalamon je višja znanstvena sodelavka in direktorica Mirovnega inštituta. Leta 2002 je diplomirala na Pravni Fakulteti Univerze v Ljubljani. Kot štipendistka sklada Ron Brown ameriškega zunanjega ministrstva je leta 2004 magistrirala na univerzi Notre Dame (ZDA) s področja mednarodnega prava človekovih pravic. Leta 2006 je opravila pravosodni izpit. Doktorirala je v letu 2011 na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani z disertacijo o ustavnih, mednarodnopravnih in primerjalnih vidikih izbrisa iz registra stalnega prebivalstva. Delala je na Pravno-informacijskem centru nevladnih organizacij – PIC v Ljubljani in v mednarodni nevladni organizaciji Human Rights Watch v New Yorku.

Leta 2005 se je vključila v raziskovalno skupino Mirovnega inštituta, z oktobrom 2012 pa je bila imenovana na mesto direktorice Mirovnega inštituta. Njeno strokovno delo poleg vodstvenih nalog vključuje vodenje projektov, raziskovanje, pravne analize, publiciranje, predavanja na univerzah in drugih institucijah ter vodenje delavnic. Je članica Evropske mreže pravnih strokovnjakov za področje nediskriminacije, Evropske mreže pravnikov na področju migracijskega prava (MigNet), Evropske komisije za pravo spolne usmerjenosti (ECSOL) in Akademske mreže Odysseus, ki združuje pravne eksperte za področje azila in migracij. Leta 2016 je bila izglasovana med 10 najvplivnejših pravnikov v Sloveniji in nominirana v program 40 mladih evropskih voditeljev za leto 2017.

Event expired, so you can buy ticket at the moment.